Cách trồng hoa hồng trong chậu hay xuống bồn:

Cách trồng hoa hồng trong chậu hay xuống bồn: Chọn hướng nắng: Nên chọn hướng nắng mặt trời chiếu buổi sáng hay nắng chiếu xuyên, do nhà phố ở đô thị thường bị che khuất thiếu ánh sáng mặt trời cây hoa hồng không đủ điều kiện ra hoa. Làm đất trước khi trồng: Chọn … Đọc tiếp Cách trồng hoa hồng trong chậu hay xuống bồn: