BIORA hỗ trợ 1 đổi 1 đối với những sản phẩm có lỗi từ nhà sản xuất trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận hàng